Festival 125 jaar EMM Spijk ©Theo Kock
Spijk en de kermis zijn ook na 125 jaar nog nauw met elkaar verbonden: ‘Dit was vroeger hét uitje voor mensen’
14 augustus 2023
Schuttersdag 2024
17 april 2024
Show all
Algemene Ledenvergadering E.M.M. Spijk_Dorpshuis de Spieker

Algemene Ledenvergadering E.M.M. Spijk_Dorpshuis de Spieker

Algemene Ledenvergadering 2024

Spijk – december 2023

Geacht(e) lid/leden,

Graag willen wij u uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van Schuttersvereniging Eendracht maakt Macht Spijk. Deze vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 13 januari aanstaande om 14:30 uur in Dorpshuis De Spieker in Spijk.

AGENDAPUNTEN:

1. Opening & Mededelingen
2. Verslag Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2023.
3. Financieel jaarverslag door de penningmeester
4. Verslag en benoeming Kascommissie (Nick, Ashley en Yoeck)
5. Jaarverslag door de voorzitter
a. Evaluatie Schuttersdag & Schuttersfeest 2023
6. Verkiezing van bestuursleden
a. Reglementair aftredend en herkiesbaar: Bram Wensink, Cor Heijmen, Frans Sluijs & Ilona Schopman.
b. Het Bestuur draagt de heer M. Pastoors en de heer Y. Heijmen voor als nieuwe Bestuursleden.
(Tegen-)kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen schriftelijk worden voorgedragen tot 2 x 24 uur
vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris.
7. Pauze
8. Toekomst Plannen
a. Aanpassing programma
b. Contributie (Heren en Dames)
c. Doorlopende Machtiging
d. Voorstel nieuwe drankleverancier
9. Opgave Rondvraag
10. Rondvraag
11. Sluiting

Naderhand is er een Nieuwjaarsreceptie waar uiteraard de mogelijkheid is om met een hapje en drankje gezellig bij te kletsen. Daarnaast zal de Video van 125 jaar E.M.M. Spijk afgespeeld worden in de grote zaal. Graag zien wij u op 13 januari aanstaande bij dorpshuis De Spieker voor de Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie.

 

Met vriendelijke schuttersgroet,

Bestuur E.M.M. Spijk

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 13-01-2024 E.M.M. Spijk

Comments are closed.