De Vereniging

De Eerste Schutterij

In Spijk

Waarschijnlijk is de Schutterij in Spijk de eerste vereniging ooit opgericht te Spijk. In 1898 vroeg George Cornielje, President van “Schuttersgilde Spijk”, ook wel SGS genoemd toestemming aan de gemeente voor het dragen van sabels tijdens de komende kermis in september. Na de goedkeuring van de gemeente werd later dat jaar, op 6 september 1898 officieel de schutterij met naam Schuttersgilde Spijk opgericht,
ter ere van de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.

Eerste Korpsfoto - E.M.M. Spijk - 1935

De Schutterij

“De schutterij of het schuttersgilde was een lokale militie opgericht in de middeleeuwen, bestaande uit gegoede burgers, om hun stad of dorp te beschermen en verdedigen bij een externe aanval van bijvoorbeeld rondzwervende roversbenden of vreemde legers en intern de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.”

De Schuttersvereniging

Eendracht Maakt Macht Spijk

Tegenwoordig is Eendracht Maakt Macht Spijk diep geworteld in de Spijkse gemeenschap. Op 4 mei verzorgt een vertegenwoordiging van het officierenkorps van E.M.M. Spijk de erewacht tijdens de Nationale Dodenherdenking. Daarnaast organiseren we een Schuttersdag en een Schuttersfeest in augustus. De mannen en vrouwen die E.M.M. Spijk vertegenwoordigen zijn op dit moment met maar liefst 36 leden. Daarnaast heeft onze prachtige vereniging maar liefst 35 verschillende schutterskoningen gehad.