De Historie

Eendracht Maakt Macht

Van S.G.S naar E.M.M. Spijk

Schuttersvereniging Eendracht Maakt Macht Spijk is een vereniging met een rijke historie. Waarschijnlijk is het de
eerste vereniging ooit opgericht te Spijk. In 1898 vroeg George Cornielje, President van “Schuttersgilde Spijk”, ook
wel SGS genoemd toestemming aan de gemeente voor het dragen van sabels tijdens de komende kermis in
september. Na de goedkeuring van de gemeente werd later dat jaar, op 6 september 1898 officieel Schuttersgilde
Spijk opgericht ter ere van de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.

Omdat de oprichting ter ere van de kroning geschiedde werd er door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina aan de
vereniging een zilveren Kroningsmedaille geschonken. Deze medaille is verwerkt in de huidige Koningsmedaille van
Schuttersvereniging Eendracht Maakt Macht Spijk.

Onze rijke historie van E.M.M. Spijk werd op 25 september 1921 bestempeld. Op deze dag ging namelijk al het vergaarde eremetaal van Schutters Gilde Spijk op in een heropgerichte vereniging met de lijfspreuk “Eendracht Maakt Macht”. Deze vereniging werd opgericht om de Spijkse kermis in goede banen te leiden. E.M.M. heeft een vaste plaats binnen de Spijkse gemeenschap en organiseert telkens op de tweede zondag in augustus het schuttersfeest in Spijk.
“Het bestuur beslist hoe en waar de feesttent geplaatst wordt”.

Oude-Vaandel-Eendracht Maakt Macht Spijk-Zonder-Wilhelmina

Oude Vaandel zonder Wilhelmina


Nieuwe-Vaandel-Eendracht Maakt Macht Spijk-met-Wilhelmina

Nieuwe Vaandel met Wilhelmina

Historische Beelden Schuttersfeest 1926

Bijzondere beelden van het Schuttersfeest in 1926, in de ogen van de Schutters Gilde met hun kersverse naam E.M.M. Spijk.

Het Koningschap

Het jaartal 1977 gaat de boeken in als een historisch moment voor de schuttersvereniging. In dat jaar werd in Spijk voor het eerst om het Koningschap geschoten. Wim Wigman werd de eerste Schutterskoning van Eendracht Maakt Macht Spijk.
De toenmalige President Jan Kuster werd in 1977 de eerste voorzitter van E.M.M. Spijk. Inmiddels
is de vereniging vele Koningen, en zelfs 4 Keizers rijker: Gerard Kock in 1998 ter ere van het 100 jarig bestaan, Cor
Heijmen in 2023 ter ere van het 125 jarig bestaan, Theo Willemsen in 2014, 3x achter elkaar Schutterskoning en
Kane Pastoors in 2018, 3x achter elkaar jeugdkoning.

Ereleden van E.M.M. Spijk

In 1984 werd oud-President Hent Versteege door voorzitter Jan Kuster benoemd als eerste erelid van E.M.M. Spijk.
In navolging van Dhr. Versteege zijn er door de jaren nog een zevental leden tot erelid benoemd vanwege hun
verdiensten voor E.M.M. Spijk: Jan Kuster,Hemmie Kock,Geert Knoop,Theo Peelen, Bertus Jansen, Bertus Roelofsen
en Theo Schopman. In 2009 werd voorzitter Jan Schopman, op initiatief van zijn medebestuur middels Koninklijk
besluit door Burgemeester Marc Slinkman onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau als blijk van
waardering voor zijn werk binnen E.M.M. en het dorp Spijk.

100 jarig jubileum

In 1998 werd het 100 jarig bestaan gevierd middels een receptie, en een festival waaraan meerdere schutterijen
deelnamen. Dat E.M.M. Spijk ook vernieuwend dacht werd tijdens het 100 jarig bestaan ook duidelijk. Eerder waren
er al 2 vrouwelijke geweerdragers in de gelederen opgenomen, maar tijdens het 100 jarig bestaan werd het bestuur
verrast door een optreden van de eerste lichting dames vendeliers. Eigenlijk ontstaan als een “stunt” tijdens het
jubileum wist het bestuur de dames te overtuigen om lid te worden van het korps. In 1999 volgde de kroon op hun
werk, ze werden Gelders Kampioen.

100 Jarig Jubileum Schuttersfeest 1998

Beelden van het Festival te Spijk in 1998, ten gelegenheid van het 100 jarig bestaan.

Eerste Jeugdkeizer van E.M.M. Spijk

In 2018 vierde E.M.M. haar 120 jarig bestaan middels een bescheiden receptie, en een extra feestavond. Kane
Pastoors werd de eerste Jeugdkeizer in de historie van E.M.M. Spijk. Na 2016 en 2017 wist hij in 2018 voor de 3e
keer de titel van Jeugdkoning voor zich op te eisen. Tijdens dit jubileum werd het korps uitgebreid met Hofdames.
Een initiatief van 5 enthousiaste vrouwen dat door E.M.M. Spijk hartelijk werd aanvaard.

Jeugdkeizer Kane Pastoors

Jeugdkeizer Kane Pastoors

In 2019 was er voor het eerst sinds jaren weer een Republiek. Er had zich niemand gemeld voor het Koningschot.
Onder het bewind van President Bram Wensink vierde EMM Spijk haar schuttersfeest. Vervolgens werd het stil op
het dorpsplein. Covid had zijn intrede gedaan. Twee jaar lang waren er geen schuttersfeesten en andere festiviteiten.

Voor EMM zat er aan deze periode echter toch nog een lichtpuntje. De Covid periode was de reden voor de
oprichting van Beeldbank Spijk. Dit project begonnen door vendeliers Mark Pastoors en Yoeck Heijmen had als doel
het rijke verleden van Spijk op foto vast te leggen en te bewaren voor latere generaties. Met het verkregen materiaal
kwamen beide mannen op het idee om een boek te schrijven gedurende de Covid periode.

De Terugkeer

Na de Covid periode 2020/2021 werd er in 2022 voor het eerst weer schuttersfeest gevierd. Tijdens deze editie
schoot Kevin Schopman zich 25 jaar na zijn ouders Theo en Louise tot schutterskoning. Later in het jaar wist Henny
Jansen met een welgemikt schot de titel van “Gelders Eiland Koning/800 jaar Tol Koning” voor zich op te eisen
tijdens het eilandtreffen bij E.M.M. Lobith.

In het voorjaar van 2023 werd het bestuur aangenaam verrast door de uitgave van het boek “EMM Spijk, 125 jaar
Dienstbaarheid, Broederschap en Trouw” van Beeldbank Spijk. De schrijvers waren erin geslaagd om het boek
volledig gefinancierd te krijgen zodat een groot deel van de opbrengt ten goede kwam van de schuttersvereniging.
Het boek werd een bestseller voor Spijkse begrippen. Op dag 1 van de verkoop werd het door de schrijvers gestelde
doel reeds gehaald.

De Eerste Schuttersdag van E.M.M. Spijk.

Op 28 mei volgde in het kader van het jubileumjaar de eerste schuttersdag van E.M.M. Spijk. Op het dorpsplein werd
een “kleintje kermis” georganiseerd. Er werd afgetrapt met het vogelschieten voor leden. Daarna volgde er een
onderlinge strijd tussen 10 oud koningen die streden om de titel jubileumkeizer.

De oud koningen op rij. vlnr: Kevin Schopman (2022). Henny Jansen (2018). Geert Jansen (1982, 2006, 2007). Mark Pastoors (1999). Gert Albers (2009). Cor Heijmen (2016). Frans Sluijs (2017) en Bram Wensink (2003)

De oud koningen op rij. vlnr: Kevin Schopman (2022). Henny Jansen (2018). Geert Jansen (1982, 2006, 2007). Mark Pastoors (1999). Gert Albers (2009). Cor Heijmen (2016). Frans Sluijs (2017) en Bram Wensink (2003)

Na een spannende strijd werd Cor
Heijmen de jubileumkeizer ter ere van 125 jaar E.M.M. Spijk.

125 jaar Eendracht Maakt Macht Spijk Keizerpaar - Cor Heijmen en Petra Hubers

125 jaar EMM Spijk Keizerpaar – Cor Heijmen en Petra Hubers

125 Jaar E.M.M. Spijk

In augustus was het dan echt zover. 125 jaar E.M.M. Spijk. Er werd op vrijdag afgetrapt met een jubileumfeest
verzorgd door partband “Ien Orde”. Op zaterdag werd afzwaaiend commandant Theo Schopman door het bestuur
benoemd tot erelid van E.M.M. Spijk. Het hoogtepunt was echter het jubileumfestival op zondag. Er werd smorgens
begonnen met een receptie voor genodigden. Tijdens de receptie werd commandant Theo Schopman door de
Gelderse Federatie St. Hubertus onderscheiden met de medaille van verdienste. Ook werden de schrijvers van het
boek, Mark Pastoors en Yoeck Heijmen voor hun prestatie door het bestuur als eerste 2 leden benoemd tot “Lid van
verdienste van E.M.M. Spijk”.

Daarna volgde er een gezellig festival met deelname van alle schutterijen van het Gelders Eiland, alsmede enkele
bevriende schutterijen. De eerste prijs schieten werd, net als 25 jaar ervoor gewonnen door de mannen van St.
Martinus Elten-Grondstein. Het vogelknuppelen voor koninginnen werd gewonnen door Petra de Bont van Excelsior
Lobith. De vendeliers van E.M.M. Lobith zorgden met hun optreden voor de winst van de vendel wedstrijden.
Hoogtepunt was het schieten van de festivalkoning, deze eer viel te beurt aan Henk Geurtz van E.M.M. Lobith.

E.M.M. Spijk kon terugkijken op een meer dan geslaagd 125 jarig jubileum.

125 Jarig Jubileum Festival 2023

Beelden van het Festival te Spijk in 2023, ten gelegenheid van het 125 jarig bestaan.

125 Jaar E.M.M. Spijk

Daarna volgde er een gezellig festival met deelname van alle schutterijen van het Gelders Eiland, alsmede enkele
bevriende schutterijen. De eerste prijs schieten werd, net als 25 jaar ervoor gewonnen door de mannen van St.
Martinus Elten-Grondstein. Het vogelknuppelen voor koninginnen werd gewonnen door Petra de Bont van Excelsior
Lobith. De vendeliers van E.M.M. Lobith zorgden met hun optreden voor de winst van de vendel wedstrijden.
Hoogtepunt was het schieten van de festivalkoning, deze eer viel te beurt aan Henk Geurtz van E.M.M. Lobith.

Eendracht Maakt Macht Spijk kon terugkijken op een meer dan geslaagd 125 jarig jubileum.