Ereleden

Het Erelidmaatschap

Van Schuttersvereniging Eendracht Maakt Macht Spijk

Eendracht Maakt Macht Spijk kent het erelidmaatschap toe aan ‘degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de ontwikkeling of uitvoering van de schuttersvereniging’. De ereleden van E.M.M. Spijk zijn leden van de schuttersvereniging die wegens bijzondere verdiensten een bijzondere status hebben toegekend gekregen ten opzichte van de gewone schutters.

Het erelidmaatschap wordt toegekend door de schuttersvereniging op voordracht van het bestuur of ten minste tien procent van de leden van het officierenkorps.

De Ereleden van E.M.M. Spijk

Binnen E.M.M. Spijk zijn er door de jaren heen acht personen tot erelid benoemd. Van deze ereleden zijn er nog 4
onder ons: Dhr. Bertus Jansen (2013), Dhr. Hemmie Kock (2013), Dhr. Bertus Roelofsen (2022) en Dhr. Theo
Schopman (2023). Ons helaas ontvallen zijn: Dhr. Hent Versteege (1984), Dhr. Jan Kuster (1998), Dhr. D.G. Peelen en
Dhr. Geert Knoop jr. (2013).

† Hent Versteege

1984

† Jan Kuster

1998

† Gerard Knoop

2013

† Theo Peelen

2013

Bertus Jansen

2013

Hemmie Kock

2013

Bertus Roelofsen

2022

Theo Schopman

2023