Historie Schuttersvereniging Eendracht Maakt Macht Spijk

Schuttersvereniging Eendracht Maakt Macht Spijk is een vereniging met een rijke historie. Waarschijnlijk is het de eerste vereniging ooit opgericht te Spijk. In 1898 vroeg George Cornielje, President van “Schuttersgilde Spijk”, ook wel SGS genoemd toestemming aan de gemeente voor het dragen van sabels tijdens de komende kermis in september. Na de goedkeuring van de gemeente werd later dat jaar, op 6 september 1898 officieel Schuttersgilde Spijk opgericht ter ere van de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Omdat de oprichting ter ere van de kroning geschiedde werd er door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina aan de vereniging een zilveren Kroningsmedaille geschonken. Deze medaille is verwerkt in de huidige Koningsmedaille van Schuttersvereniging Eendracht Maakt Macht Spijk.

 

Op 25 september 1921 ging al het vergaarde eremetaal van Schutters Gilde Spijk op in een heropgerichte vereniging met de lijfspreuk “Eendracht Maakt Macht”. Deze vereniging werd opgericht om de Spijkse kermis in goede banen te leiden. E.M.M. heeft een vaste plaats binnen de Spijkse gemeenschap en organiseert telkens op de tweede zondag in augustus het schuttersfeest in Spijk. “Het bestuur beslist hoe en waar de feesttent geplaatst wordt”.

 

In 1977 werd in Spijk voor het eerst om het Koningschap geschoten. Wim Wigman werd de eerste Schutterskoning van E.M.M. Spijk. De toenmalige President Jan Kuster werd in 1977 de eerste voorzitter van E.M.M. Spijk.  Inmiddels is de vereniging vele Koningen, en zelfs 2 Keizers rijker: Gerard Kock in 1998 ter ere van het 100 jarig bestaan, en Theo Willemsen in 2014, 3x achter elkaar Schutterskoning

 

In 1984 werd oud-President Hent Versteege door voorzitter Jan Kuster benoemd als eerste erelid van E.M.M. Spijk. In navolging van Dhr Versteege zijn er door de jaren nog een vijftal leden tot erelid benoemd vanwege hun verdiensten voor E.M.M. Spijk: Jan Kuster,Hemmie Kock,Geert Knoop,Theo Peelen en Bertus Jansen. In 2009 werd voorzitter Jan Schopman, op initiatief van zijn medebestuur middels Koninklijk besluit door Burgemeester Marc Slinkman onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau als blijk van waardering voor zijn werk binnen E.M.M. en het dorp Spijk.

 

In 1998 werd het 100 jarig bestaan gevierd middels een receptie, en een festival waaraan meerdere schutterijen deelnamen. Dat E.M.M. Spijk ook vernieuwend dacht werd tijdens het 100 jarig bestaan ook duidelijk. Eerder waren er al 2 vrouwelijke geweerdragers in de gelederen opgenomen, maar tijdens het 100 jarig bestaan werd het bestuur verrast door een optreden van de eerste lichting dames vendeliers. Eigenlijk ontstaan als een “stunt” tijdens het jubileum wist het bestuur de dames te overtuigen om lid te worden van het korps. In 1999 volgde de kroon op hun werk, ze werden Gelders Kampioen.

 

In 2018 vierde E.M.M. haar 120 jarig bestaan middels een bescheiden receptie, en een extra feestavond.  Kane Pastoors werd de eerste Jeugdkeizer in de historie van E.M.M. Spijk. Na 2016 en 2017 wist hij in 2018 voor de 3e keer de titel van Jeugdkoning voor zich op te eisen. Tijdens dit jubileum werd het korps uitgebreid met Hofdames. Een initiatief van 5 enthousiaste vrouwen dat door E.M.M. Spijk hartelijk werd aanvaard.