Mededelingen

Algemene Mededelingen

Van Schuttersvereniging Eendracht Maakt Macht Spijk

Verkoop schutterskaarten

Uw schutterskaarten of passe-partout-kaarten kunt u kopen op Vrijdag 9 augustus vanaf 18.00 uur bij het bestuur in de schutterstent.

Als u vorig jaar lid bent geweest liggen de lidmaatschaps-kaarten voor u en uw eventuele partner al klaar.

Is uw geboortedatum nog niet bij ons bekend dan verzoeken wij u dringend om een legitimatiebewijs mee te nemen, zodat wij deze alsnog in onze administratie op kunnen nemen en op uw schutterskaart kunnen vermelden.

Toegangscontrole kermis

Sinds 1 januari 2014 is het verboden aan jongeren onder 18 jaar alcohol te verkopen. Om de (toegangs-)controle mogelijk te maken is het verplicht om tijdens de kermis de schutterskaart bij zich te hebben en op verzoek te tonen. Niet-leden (en schutterspartners) moeten zich desgevraagd kunnen legitimeren.

Prijzen

Prijzen kermis 2024

Schuttersgeld heren (incl. partner) € 40,- / dames € 20,-

Ereleden en leden ouder dan 65 jr.(mits laatste 10 jr. lid) betalen geen contributie. Schuttersrecht € 12,50

Overdag vrij / ’s avonds entree voor niet-leden € 12,50 Consumptieprijs (bier. wijn/frisdrank) € 2,50.

Mixdrank twee consumpties dus € 5,-

Schietwedstrijden

Koningsschieten

Kandidaten voor het koningsschieten kunnen zich tot uiterlijk 1 Augustus a.s. opgeven bij een van de bestuursleden.

Legitimatie schieten

Alle deelnemers en deelneemsters aan het prijs- en koningsschieten moeten zich ter plaatse kunnen legitimeren.

 

Vogelschieten