Reglement koningschieten

 

Kandidaten

• Kandidaten dienen minimaal 18 jaar te zijn.

• Kandidaten kunnen zich 1 Augustus opgeven voor het koningsschieten bij het bestuur.

• Kandidaten moeten 25 euro inleggeld betalen, dit krijgen zij terug bij mee schieten anders vervalt dit bedrag aan de vereniging.

• Kandidaten moeten zelf schieten (bij maar 1 kandidaat mogen er derden meeschieten)

• Er wordt op een vogel geschoten en de volgorde van schieten wordt door loting bepaald, de oud-  koning lost het eerste schot.

Koning

• De koning kiest zijn koningin.

• Het koningspaar dient altijd gepast gekleed te zijn.

• De koning kiest een plek op redelijke mars-afstand van de tent om afgehaald te worden.

• De koning kiest een hofhouding van tenminste 14 personen.

• De koning is in functie van kermis tot kermis.

• Het koningspaar dient aan de evenementen deel te nemen waar de schutterij in dat jaar aan meedoet.

• De koning ontvangt een door de vereniging te bepalen vergoeding en een herinneringsmedaille.