Reglement Vrienden van EMM

Vrienden van EMM

Wilt u ook een steentje bijdragen aan het voortbestaan van EMM Spijk?
Neem dan deel aan de Vrienden van EMM!

 

Reglement “Vrienden van EMM” 

 

Art 1 De contributie is € 25,- per persoon, per jaar (van 01-08t/m 31-7)

Art 2 De contributie zal jaarlijks worden afgeschreven d.m.v. automatische incasso.

Art 3 Iedereen kan een verzoek voor een bijdrage schriftelijk indienen gericht aan de Commissie van “De Vrienden van EMM”.

Art 4 De Commissie van “De Vrienden van EMM”.zal naar aanleiding van de schriftelijke aanvragen bij elkaar komen ( minimaal 2 keer per jaar) om hierover te beslissen. Van deze bijeenkomsten zullen verslagen worden gemaakt. (m.u.v. deze schuttersfeesten, omdat de club nog in oprichting is)

Art 5 De bijdrages zullen alleen gebruikt worden voor activiteiten ten bate van Schutterij EMM Spijk

Art 6 Alle leden en officieren kunnen een verzoek indienen voor een mogelijk doel. De Commissie van “De Vrienden van EMM”.beslist in deze.

Art 7 Als men wil stoppen met het lidmaatschap van “De Vrienden van EMM”.dient men dit tijdig (voor aan vang nieuw schuttersjaar 31-07) en schriftelijk aan te geven bij de Commissie van “De Vrienden van EMM”.

Art 8 Mocht “De Vrienden van EMM” niet in stand gehouden kunnen worden zal bij ontbinding het geld wat in kas zit terugvloeien naar Schuttersvereniging EMM Spijk

Art 10 Reglement ligt ter inzage de commissieleden van “De Vrienden van EMM” en secretaris en penning meester van Schuttersvereniging EMM Spijk.

Art 11 De commissie van “De Vrienden van EMM” zal bestaan uit officieren en leden van Schuttersvereniging EMM Spijk. Het eerste jaar zal, i.v.m. de oprichting, een aantal commissieleden worden benaderd onder supervisie van het bestuur van EMM Spijk. Het bestuur van EMM Spijk zal hier laten uit terugtreden.

Art 12 Tijdens de jaarlijkse Schuttersfeesten zal er een bord in de feesttent worden opgehangen met daarop alle namen van de deelnemers. Dit bord zal ook bij andere festiviteiten van Schuttersvereniging EMM Spijk op een prominente plaats aanwezig zijn. Tevens zal er in het jaarlijkse programmaboekje een pagina worden gereserveerd waar ook alle namen worden vermeld van de deelnemers.

De Commissie van “De Vrienden van EMM” 

 

Deelname formulier

Commissie van “De Vrienden van EMM”