Voorzitters der Schutterij

De Voorzitters

Van Schutters Gilde Spijk en Schuttersvereniging Eendracht Maakt Macht Spijk

De taken die een voorzitter op zich neemt zijn moeilijk te verwoorden. Maar er zijn
uiteraard wel een aantal taken die de voorzitter in ieder geval op zich neemt. Deze bestaan
eigenlijk vooral uit de ‘Grote Drie’, namelijk het dienen als aanspreekpunt, leiding geven en
eindverantwoordelijkheid dragen.

Binnen E.M.M. Spijk is de functie van voorzitter in de 125
jaar dat de schutterij bestaat ingevuld door slechts tien personen! Dit geeft aan dat deze
voorzitters met een zittingsperiode variërend van drie tot zevenentwintig jaar allen uit het
juiste “organisatorische” hout gesneden waren.

De Voorzitter

“Een voorzitter, ook wel preses, rector of president is de leider van een organisatie, variërend
van verenigingen en stichtingen tot fracties, commissies, internationale organisaties en zelfs
staten.”

Het Presidentenschap

Over Schutters Gilde Spijk

Het begon allemaal in 1898 onder president George Cornielje, een van de oprichters van
Schutters Gilde Spijk. Onder zijn leiding kreeg het Gilde vaste voet aan de grond. Hij woont
eerst in Elst, maar vestigt zich in 1875 als tuinman in Spijk. De grond op Spijk bleek
vruchtbaar. George en zijn vrouw Theodora krijgen maar liefst dertien kinderen en 78
kleinkinderen. Sommigen daarvan spelen in latere jaren een rol van betekenis in de regionale
geschiedenis.

President George Cornielje

Eén van Georges kleinzoons is Jozef. Hij maakt carrière als gemeentesecretaris
van Herwen en Aerdt en burgemeester van Angerlo. De jongste zoon van Jozef is Clemens
Gerard Antoon. In zijn jonge jaren gaat Clemens naar het Liemers College in Zevenaar.
Daarna volgt hij in Nijmegen de lerarenopleiding biologie en wiskunde. Kort daarop start zijn
politieke carrière. Vanaf 1994 is hij elf jaar Tweede Kamerlid voor de VVD. Van 2005 tot
2019 is Clemens Cornielje de Commissaris van de Koning(in) in de provincie Gelderland.
George Cornielje gaf het presidentschap in 1906 op vanwege een slechte gezondheid.

President Anton Smid

President Anton Smid

In 1906 word Anton Smid de tweede president van Schutters Gilde Spijk. Onder zijn leiding zijn er nog vier jaar schuttersfeesten in Spijk. Daarna word het stil in de straten. De kwakkelende economie doet het verenigingsleven in een tijd van voor de vakbonden geen goed.

Eerst gekozen President

Van de vernieuwde Schuttersvereniging genaamd Eendracht Maakt Macht Spijk

Schutters Gilde Spijk gaat in 1921 verder onder de naam Eendracht Maakt Macht. Eerste
gekozen president van de vernieuwde vereniging is Frans Cornielje. Hij neemt na het 25 jarig
jubileum in 1923 het stokje over van Anton Smid.

President Frans Cornielje

Dat het ondernemen de Cornieljes in het bloed is wel duidelijk. Frans Cornielje werkte als slager te Spijk. Later werd hij ook caféhouder. Hij liet café Ruimzicht aan de Spijksedijk bouwen. Aan het bestuur onder zijn leiding was het de taak om ervoor te zorgen dat de vereniging ditmaal behouden bleef. Ondanks de economische crisis van de jaren dertig slaagde het bestuur hier in. In 1936 deed Dhr. Cornielje vanwege te drukke werkzaamheden afstand van het presidentschap.

Historische Beelden Schuttersfeest 1926

Bijzondere beelden van het Schuttersfeest in 1926, met de eerst gekozen president van de vernieuwde vereniging, Frans Cornielje.

De Oorlogsjaren

Frans Cornielje wordt in 1936 opgevolgd door Evert Westerlaken. Aanvankelijk zag de
toekomst er goed uit voor de kersverse president. Met het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog breken er echter barre tijden aan voor het bestuur. President Westerlaken
loodste de vereniging zo goed als het mogelijk was door de eerste oorlogsjaren. In 1942 word
E.M.M. zelfs op last van het Duitse gezag opgeheven. Na de oorlog werd het bestuur op
initiatief van Hent Versteege weer bij elkaar geroepen. Het lukte president Westerlaken en
zijn bestuur om het officierenkorps weer op poten te zetten en daarmee E.M.M. te behouden.

President Evert Westerlaken

Na de Oorlog

In 1947 verhuisde Dhr. Westerlaken en werd Hent Versteege de nieuwe president. Het was
aan hem en zijn bestuur om E.M.M. door de wederopbouw te loodsen. Onder zijn leiding
vonden ook andere Spijkse verenigingen, waaronder het tamboercorps en de
Oranjevereniging hun oorsprong vanuit E.M.M.

President Hent Versteege

Na 27 jaren als president van de schutterij
nam hij in 1974 afscheid. In 1984 werd Dhr. Versteege het eerste erelid vanwege zijn
verdiensten voor de schutterij en het dorp Spijk.

Het Gouden Decennium

Vanuit een verjongd bestuur werd begin jaren 70 Jan Kuster gekozen tot president. Dit
bestuur realiseerde de aanblik van de schutterij zoals hij tot de dag van vandaag is. President
Kuster regeerde tijdens het zogenaamde “gouden decennium”, de periode 1975-1985 van het
Spijkse verenigingsleven.

Voorzitter Jan Kuster

Ook deze E.M.M. president was betrokken bij vele andere
verenigingen als C.V De Rienspiekers en tamboercorps E.T.S. In 1988 gaf hij het
spreekwoordelijke stokje over aan Jan Schopman. Tijdens het 100 jarig bestaan in 1998 werd
Dhr. Kuster benoemd tot het tweede erelid van E.M.M. Spijk.

Receptie Beelden Jubileum 1998

Bijzondere beelden van de receptie in 1998, waar Dhr. J. Kuster benoemd wordt tot erelid.

Verenigingsiconen

Met Jan Schopman trad in 1988 wederom een echte verenigingsman aan als voorzitter. Dhr.
Schopman werd voorzitter van het langst zittende E.M.M. bestuur tot nu toe. Onder zijn
leiding had de schutterij te kampen met de nasleep van de stilgelegde lokale baksteenproductie
einde jaren tachtig. Ondanks een schommelend ledenaantal in het officierenkorps lukte het
ook dit bestuur om de verenging voorwaarts te helpen. Helaas kwam Dhr. Schopman in 2009
vroegtijdig te overlijden. Hij werd hiermee tevens de enige E.M.M. voorzitter die in functie
kwam te overlijden. Dhr. Schopman werd op initiatief van zijn medebestuur onderscheiden
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Voorzitter Jan Schopman

E.M.M. werd verder geleid door Hemmie Kock, ook al zo’n Spijks verenigingsicoon die
vanuit zijn rol als vicevoorzitter in 2009 de rol van voorzitter op zich nam. Dhr. Kock was
bestuurder en medeoprichter van vele verenigingen op Spijk.

Voorzitter Hemmie Kock

Ten tijde van zijn aantreden als
voorzitter had hij al meer dan 25 bestuursjaren binnen E.M.M. op zijn naam staan. Onder
zijn leiding ging het bestuur op zoek naar opvolgers om zo het voorbestaan van E.M.M. Spijk
te waarborgen. In 2013 nam het bestuur onder zijn voorzitterschap en-bloc afscheid. Dhr.
Kock werd in 2013 benoemd tot erelid van E.M.M. Spijk.

Jonge Bestuurders

Guido Ariessen werd in 2013 voorzitter van het jongste E.M.M. bestuur sinds jaren. Ondanks zijn jonge leeftijd had Dhr.Ariessen al de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan bij. Zo was hij bestuurder van onder andere rksv Spijk Vooruit, Sint Nicolaas Comité Spijk en Stichting Actief Spijk.

Voorzitter Guido Ariessen

Onder zijn leiding werd het oude koningszilver weer in ere hersteld, het
verenigingsvaandel vernieuwd, werden er nieuwe leden geworven, en maakte E.M.M. Spijk
zijn intrede op social media. Vanwege omstandigheden van buitenaf kwamen er perikelen
tussen het bestuur en leden. Het bestuur onder leiding van Dhr. Ariessen toonde zich solidair
met hun voorzitter, en traden in 2016 en-bloc af.

De Huidige Voorzitter

Bram Wensink is de huidige voorzitter van E.M.M. Spijk. Ook hij bracht een grote
bestuurlijke ervaring met zich mee middels diverse functies in verenigingen binnen en buiten
Spijk. Zo was ook hij bestuurder van rksv Spijk Vooruit, S.V. Carvium en Sint Nicolaas
Comité Spijk. Momenteel is hij buiten E.M.M. voorzitter ook de voorzitter van S.V. Gelders
Eiland.

Voorzitter Bram Wensink

Voorzitter Bram Wensink

Aanvankelijk werd er onder zijn voorzitterschap begonnen op interim basis. Maar het
bestuurlijke bloed kroop waar het niet gaan kon, en al snel werd de interim basis ingewisseld
voor een vaste positie. Onder zijn leiding slaagde het bestuur erin om de vereniging uit de
crisis te leiden. Aan dit bestuur was het ook de taak om de vereniging door de Covid jaren
heen te leiden, een niet te onderschatten opgave.